Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken?

Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken?
Auteur: admin - 17 september 2023 Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken? van notaris-kaart.nl

Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken?

Een notariële akte wordt vaak gebruikt bij het officieel vastleggen van afspraken tussen partijen. Of het nu gaat om een trouwakte, een testament of een overeenkomst, het hebben van een notariële akte biedt verschillende voordelen. Hieronder worden een aantal belangrijke voordelen van het gebruik van een notariële akte besproken:

  • Rechtszekerheid: Een notariële akte biedt rechtszekerheid. Het opstellen van een akte gebeurt door een notaris, een gekwalificeerde en onafhankelijke professional. Door de tussenkomst van een notaris wordt de akte een officieel juridisch document dat rechtsgeldig is.
  • Bewijskracht: Een notariële akte heeft een grote bewijskracht. Het wordt gezien als betrouwbaar bewijsmiddel in een eventuele juridische procedure. In geval van geschillen kan de notariële akte dienen als objectief bewijs van de gemaakte afspraken.
  • Authenticiteit: Notariële akten worden opgesteld volgens strikte procedures en protocollen. Hierdoor is de inhoud van de akte authentiek en nauwkeurig. De notaris controleert de identiteit van de betrokken partijen en zorgt ervoor dat de inhoud van de akte correct en volledig is.
  • Langdurige bewaring: Een notariële akte wordt voor lange termijn bewaard bij de notaris. Dit zorgt ervoor dat het document altijd beschikbaar is voor de betrokken partijen. Het vermijdt het risico van verlies of beschadiging van het document, wat van groot belang kan zijn voor toekomstige referentie of bij het uitvoeren van de afspraken in de akte.
  • Voorkomen van misverstanden: Het gebruik van een notariële akte helpt misverstanden tussen partijen te voorkomen. De akte bevat alle relevante informatie over de gemaakte afspraken, waardoor beide partijen op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen. Het helpt mogelijke geschillen of interpretatieproblemen te voorkomen.

Al met al biedt een notariële akte dus verschillende voordelen bij het vastleggen van afspraken. Het zorgt voor rechtszekerheid, bewijskracht, authenticiteit, langdurige bewaring en helpt misverstanden te voorkomen. Het is daarom sterk aanbevolen om bij belangrijke afspraken een notariële akte te laten opstellen.