Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken in een maatschap?

Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken in een maatschap?
Auteur: admin - 8 maart 2023 Wat zijn de voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken in een maatschap? van notaris-kaart.nl

Wat is een notariële akte?


Een notariële akte is een officieel document dat opgesteld wordt door een notaris. In een notariële akte kunnen verschillende afspraken en overeenkomsten worden vastgelegd, waaronder ook afspraken binnen een maatschap. Een maatschap is een vorm van samenwerking tussen twee of meer personen of bedrijven, waarbij zij gezamenlijk een bepaald doel willen bereiken.

Voordelen van een notariële akte bij het vastleggen van afspraken in een maatschap  • Rechtsgeldigheid: Een notariële akte biedt juridische zekerheid en is rechtsgeldig. Dit betekent dat de afspraken die in de akte zijn opgenomen, bindend zijn voor alle betrokken partijen. Mocht er in de toekomst een geschil ontstaan, dan kan er altijd naar de notariële akte worden verwezen.

  • Duidelijkheid: Een notariële akte zorgt voor duidelijkheid over de gemaakte afspraken binnen de maatschap. Alle betrokkenen hebben een helder overzicht van hun rechten en verplichtingen. Dit voorkomt misverstanden en potentiële conflicten in de toekomst.

  • Derdenwerking: Een notariële akte heeft ook derdenwerking. Dit betekent dat derde partijen, zoals banken of investeerders, erop kunnen vertrouwen dat de afspraken in de akte geldig zijn. Hierdoor wordt het gemakkelijker om bijvoorbeeld financiering te krijgen voor de maatschap.

  • Onweerlegbaarheid: Een notariële akte is onweerlegbaar, wat betekent dat de inhoud ervan niet zomaar kan worden betwist. Dit geeft alle betrokken partijen de zekerheid dat de afspraken niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden zonder instemming van alle partijen.

  • Bewijskracht: Een notariële akte heeft ook een sterke bewijskracht. Mocht er ooit discussie ontstaan over de inhoud van de afspraken, dan kan de notariële akte als bewijs dienen. Dit kan van onschatbare waarde zijn in een eventuele juridische procedure.

Conclusie


Het vastleggen van afspraken binnen een maatschap middels een notariële akte biedt vele voordelen. Met juridische zekerheid, duidelijkheid, derdenwerking, onweerlegbaarheid en bewijskracht is een notariële akte een waardevolle documentatie van de afspraken binnen de maatschap.